Byt, Zimná 4, Košice

Prílohy

1. PDF 216,27 KB Byt, Zimná 4, Košice Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania