Prejsť na obsah

Bytový dom Huštáky

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Prílohy

1. PDF 255,73 KB Bytový dom Huštáky Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania