Bytový dom na Wuppertálskej ulici č. 2 v Košiciach, stavebné úpravy bytu č. 24

Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ulici č. 2 v Košiciach, súpisné č. 1373, kat. územie Grunt, spočívajúcej v stavebnej úprave bytu č. 24 na 6. p. bytového domu, v rozsahu uskutočnenia nového dverného otvoru rozmerov 1200 mm x 2100 mm v nosnej železobetónovej stene hr. 150 mm medzi obývacou izbou,

Prílohy

1. PDF 391,42 KB Rozhodnutie