Prejsť na obsah

Bytový dom na Zombovej ulici č. 5, 7 v Košiciach - rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby pre prevádzku „Beauty point“ - kozmetika na Zombovej ul. č. 7,

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby bytového domu na Zombovej ulici č. 5, 7 v Košiciach, súpisné číslo 1297, na pozemku KN-C parcelné číslo 2876, katastrálne územie Grunt, kde v nebytových priestoroch č. NP2 na prízemí vchodu na Zombovej ul. č. 7, miestností č. 32090221 a č. 32090228 s celkovou výmerou 18,07 m2 a v časti spoločných priestorov bytového domu      č. 32090212 s výmerou 2,00 m2, bude zriadená prevádzka starostlivosti o ľudské telo – „Beauty point“ - kozmetika, 

Prílohy

1. PDF 177,71 KB Rozhodnutie