Prejsť na obsah

BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice - nebytové priestory na 1. a 2. nadzemnom podlaží stavby

Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny časti stavby spojené s  kolaudačným konaním pre stavbu „BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice“ súpisné číslo 2229, na pozemku KN-C parcelné číslo 2919 a 2932/243 v katastrálnom území Terasa, SO 01 - Nadstavba polyfunkčnej budovy -  Bytový dom - v rozsahu zmeny časti nebytových priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží stavby

Prílohy

1. PDF 207,56 KB Rozhodnutie