Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, SO 04 – Spevnené plochy a komunikácie – prístupová komunikácia