Bytový dom s polyfunkciou - LAGO v skladbe stavebného objektu 2. časť SO 04 – Spevnené plochy a komunikácie – prístupová komunikácia