BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, v katastrálnom území Terasa, na pozemku KN-C č. 2597/1, ul. Idanská v Košiciach

Stavebné povolenie pre stavbu „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“, v katastrálnom území Terasa, na pozemku KN-C č. 2597/1,  ul. Idanská v Košiciach, v objektovej zostave: SO 01  a,b, Bytový dom, SO 03  Sadové úpravy, SO 06  Horúcovodná prípojka, SO 07  Prípojka vody, SO 08  Kanalizačná prípojka
 

Prílohy