Dokončenie obnovy bytového domu na Kaspickej ulici č. 1 - 6 v Košiciach