Doplnkový zdroj tepla na ohrev TUV na báze termodynamických článkov Byt. dom Buzulucká 17,19 ,Košice