Doplnkový zdroj tepla na ohrev TÚV na báze termodynamických článkov v BD Buzulucká 17, 19 v Košiciach