FTTH_KE_IBV Grot – Levická - územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "FTTH_KE_IBV Grot – Levická“, na uliciach Levická a Novobanská, v katastrálnom území Terasa, v lokalite Obytnej skupiny GROT IV Košice,  v Mestskej časti Košice Západ

Prílohy

1. PDF 300,84 KB Rozhodnutie