Havarijná nádrž ČSPH Shell Slovakia, s.r.o. Košice