Kaderníctvo na ul. Sputniková č. 9, MČ Košice – Nad jazerom