Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie pre časti stavebných objektov SO 20.1 Prístupová komunikácia, SO 20.2 Parkovisko A, SO 20.3 Parkovisko B, SO 20.4 Rozptylová plocha stavby „Košická futbalová aréna“

Prílohy

1. PDF 6,78 MB Kolaudačné rozhodnutie Kolaudačné rozhodnutie