Komplexná obnova bytového domu, Masarykova 12, Košice