Komplexná obnova bytového domu Wuppertálska 53, 55, 57, Košice

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Komplexná obnova bytového domu Wuppertálska 53, 55, 57, Košice“.

Prílohy

1. PDF 378,81 KB Oznámenie