Košice – Červený rak – výstavba DTS, rekonštrukcia NN siete a DP