Košice – Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie, - úprava NN siete