Košice – Národná trieda, Cimborková, Alešovo nábrežie, - úprava NN siete