Košice – Omská, Holubyho, Tranovského – náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN