Košice – Popradská, Amfiteáter – úprava NN, SO 01 – elektrické vedenia Popradská ul.