Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR. Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta - 2. stavba.