Košice – Rešov majer – Zriadenie TS, VN, NN a úprava DP