Košice – ul. Dúhová, Kupeckého, Platanová, Topoľová, Milosrdenstva, Tichá – úprava NN siete