Krásna nad Hornádom, Vyšný dvor, výstavba chodníka