KULTÚRNA JAR V KOŠICIACH - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

A P R Í L

04. 04. 2019 nedeľa Completorium Cassoviense
19.00 starobylá liturgia v starobylom chráme
miesto: Kaplnka sv. Michala Archanjela
organizátor: Združenie Gregoriana
 
14. 04. 2019 nedeľa Slávnostný koncert
18.00 pri príležitosti 80. výročia narodenia Jozefa Adamoviča
miesto: Štátne divadlo v Košiciach
organizátor: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice
pozvánka v galérii k článku
 
19. 04. 2019 piatok Ekumenický pašiový sprievod
13.00 Téma: "Opustený Ježiš"
miesto: začiatok pri kostole ECAV Mlynská 23
organizátor: Ekumenické spoločenstvo cirkví a kresťanských spoločností na území mesta Košice
plagát v galérii k článku
 
Bábkové divadlo Košice
program apríl 2019 v prílohe
 
Múzeum Vojtecha Löfflera
program apríl 2019 v prílohe
 
Východoslovenská galéria Košice
program apríl 2019 v prílohe  
 
 
PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY:
 
do 15. 04. 2019 pondelok FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY
miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
plagát v galérii k článku
 
do 21. 04. 2019 nedeľa NOÉMI RÁCZOVÁ
miesto: 
Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera
plagát v galérii k článku
 
do 28. 04. 2019 nedeľa TRI KRAJINY
miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera
plagát v galérii k článku

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ.

Prílohy

1. PDF 219,53 KB Múzeum Vojtecha Löfflera program apríl 2019
2. PDF 206,77 KB Bábkové divadlo Košice program apríl 2019
3. PDF 842,25 KB Východoslovenská galéria Košice program apríl 2019