KULTÚRNA ZIMA V KOŠICIACH - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

F E B R U Á R 

10. 02. 2019 nedeľa VALENTÍNSKA KORČUĽOVAČKA
18.00
miesto: Crow Aréna
organizátor: Mesto Košice

10. 02. 2019 nedeľa SPEVY Z TAIZÉ
19.00
miesto:
 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Hlavná 87
organizátor: 
Zbor Františkáni
plagát v galérii k článku
 
14. 02. 2019 streda KVETY PODZEMIA
16.00
miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
plagát v galérii k článku
 
15. 02. 2019 štvrtok DOTYKY NEKONEČNA
15.00 komentovaná prehliadka
miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
plagát v galérii k článku
 
19. - 23. 02. 2019 utorok  - sobota KREATÍVNE JARNÉ PRÁZDNINY
miesto: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
organizátor: Múzeum Vojtecha Löfflera
plagát v galérii k článku
 
Bábkové divadlo Košice
program február 2019 v prílohe 
 
Múzeum Vojtecha Löfflera
program február 2019 v prílohe
 
Východoslovenská galéria Košice
program február 2019 v prílohe
 

PREBIEHAJÚCE VÝSTAVY:

do 24. 02. 2019 nedeľa DOTYKY NEKONEČNA
miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
plagát v galérii k článku
 
do 31. 03. 2019 nedeľa KLAMÁRIUM
miesto: Kasárne/Kulturpark, budova Bravo, Kukučínova 2
organizátor: Psychologický ústav AV ČR
plagát v galérii k článku

do 15. 04. 2019 pondelok FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY
miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2
organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
plagát v galérii k článku

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ.

Prílohy

1. PDF 219,69 KB Múzeum Vojtecha Löfflera program február 2019
2. PDF 303,88 KB Bábkové divadlo Košice program február 2019
3. PDF 783,9 KB Východoslovenská galéria Košice program február 2019