Lekáreň pri Radnici, nebytový priestor č. 9, prízemie, Strojárenská 11, Košice.