Nebytových priestorov bytového domu na zariadenie starostlivosti o ľudské telo na Čingovskej ulici č. 10 v Košiciach