Obnova a iná modernizácia bytového domu, Ladožská 11, 12 v Košiciach