Prejsť na obsah

Obnova bytového domu Dénešova č.33, 35, Košice - kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie stavby s názvom:  Obnova  bytového  domu Dénešova č.33, 35, Košice“ - zmeny dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 1116 na pozemku KN-C  parcelné číslo 3489, kat. územie Grunt, zrealizovanej formou stavebných úprav najmä v rozsahu odstránenia systémových porúch najmä obnovy obalových konštrukcií bytového domu zateplením obvodového plášťa bytového domu, zateplením strechy, zateplením stropu vstupného podlažia  domu, sanácie lodžií, výmeny dverí spoločných priestorov domu, úpravu soklovej časti domu, realizácie odkvapového chodníka a obnovu vnútorných spoločných priestorov schodiska a vstupov do domu

Prílohy

1. PDF 165,88 KB Rozhodnutie