Prejsť na obsah

Obnova bytového domu Havanská 8, Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Prílohy

1. PDF 127,36 KB Obnova bytového domu Havanská 8, Košice Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania