Prejsť na obsah

Obnova bytového domu Janigova 21, Košice - stavebné povolenie

Stavebné povolenie pre stavbu s názvom „Obnova bytového domu Janigova 21, Košice“ - zmenu dokončenej stavby bytového domu na ulici Janigova 21 v Košiciach súpisné číslo 1326, na pozemku KN-C parcelné číslo 2991, katastrálne územie Grunt,

Prílohy