"Obnova bytového domu na ul. Čingovská 10, Košice“ - „Sanácia loggií – odstránenie systémovej poruchy logií“.