Obnova bytového domu na ul. Kuzmányho č. 55 a Floriánska č. 2 v Košiciach