Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice