Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 3, Košice