Obnova bytového domu, Pražská 10, 12, Košice

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom "Obnova bytového domu, Pražská 10, 12, Košice"

Prílohy

1. PDF 289,22 KB Oznámenie