Prejsť na obsah

Obnova bytového domu Zombova 5, 7, Košice - Oznámenie o doplnených podkladoch konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o doplnených podkladoch konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Obnova bytového domu Zombova 5, 7, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 1297 na pozemku KN-C parcelné číslo 2876, katastrálne územie Grunt, Zombova ulica č. 5, 7 v Košiciach, formou stavebných úprav

Prílohy

1. PDF 118,37 KB Oznámenie