Obnova obalových konštrukcií bytového domu Mikovíniho 29, 31 v Košiciach