Obytná skupina GROT IV Košice, Radové rodinné domy O1 až O27, oporný múr, medziparcelačné múry, oplotenie - oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu

Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu  na stavbe "Obytná skupina GROT IV Košice, Radové rodinné domy O1 až O27, oporný múr, medziparcelačné múry, oplotenie“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 7140/66,  4718/767,  7140/115,  7140/18,  7140/21,  7140/24,  7140/27,  7140/30, 7140/113,  7140/112,  7140/109,  4718/100,  7140/106,  7140/103,  7140/118,  7140/117,  7140/71,  7140/73,  7140/76,  7140/79,  7140/81,  7140/84,  7140/87,  7140/90,  7140/93 v katastrálnom území  Terasa, . 

Prílohy

1. PDF 215,26 KB Oznámenie