Obytný súbor Zelené Grunty, I. etapa, SO 206-01Komunikácie a spevnené plochy