Otvor v nosnej stene, byt č. 45 na 8. poschodí bytového domu na ul. Tyršovo nábrežie 10 v Košiciach