Otvor v nosnej stene, byt č. 9, 3. poschodie, Berlínska 26, Košice