Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na ul.Tr.SNP 81, 040 11 Košice