Oznámenie o začatí kolaudačného konania pre zmenu dokončenej stavby Šafárikova 7,9,11,Košice