Poľov, ul. Kameničná, Poľovská, Pažitná – zriadenie trafostanice, VN prípojky a NN vedenia

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Poľov, ul. Kameničná, Poľovská, Pažitná – zriadenie trafostanice, VN prípojky a NN vedenia“, 

Prílohy

1. PDF 690,39 KB Rozhodnutie