Povolenie zmeny v užívaní časti stavby (bez stavených úprav): nebytový priestor č. 1, na prízemí, bytového domu na Krakovskej 7 v Košiciach