Prepojenie bytu č. 2 a bytu č. 4, Czambelova 9, Košice